Home

מאמרים

שלד בורסאי

מי שקורא מידיי פעם מדורי כלכלה בעיתון, סביר שנתקל מידיי פעם במונח "שלד בורסאי". מה הוא אם כן אותו שלד בורסאי?

בעקבות השרשור בפורום.

חברה ציבורית היא חברה שמניותיה נסחרות בבורסה, ודרכה הן בבעלות ציבורית. הדרך העיקרית של יצירת חברה ציבורית היא הנפקת מניותיה לציבור. תהליך ההנפקה הוא תהליך ארוך ויקר, שגוזל לא מעט זמן ועלותו יכולה להגיע למליונים.

לעיתים עשוי להיווצר מצב בו חברה ציבורית שהונפקה בעבר לציבור מאבדת את כל פעילותה- אם על ידי רכש הפעילות על ידי חברה אחרת במקרה הטוב, ואם על ידי פשיטת רגל במקרה הלא כל כך טוב. חברה כזו מרוקנת ככל האפשר מנכסיה שנמכרים על מנת להחזיר את חובותיה ולפצות את המשקיעים בחברה. מה שכן, מעבר לנכסים שבבעלות החברה, יש לחברה עדיין נכס אחד מהותי: החברה עצמה שמניותיה הונפקו בבורסה. כאמור, אותו תהליך הנפקה הוא תהליך שעולה כסף רב, ולכן אם ניתן יהיה להעביר אותו הלאה, ניתן יהיה להכניס כסף נוסף לבעליה המקוריים של החברה. מהחברה בשלב זה כבר לא נותר דבר- כל מה שנותר הוא שלד, שהמניות שלו נסחרות בבורסה ומכאן שם הישות- "שלד בורסאי". על מנת לשמר את השלד, החברה חייבת לקיים את כל התנאים בהם מחייבות הבורסה והרשויות את החברות הציבוריות- צריך להיות דירקטוריון, מנכ"ל, הוצאת דוחות וכולי. היות ולחברה אין פעילות אמיתית, למנכל והדירקטוריון אין עבודה, ודוחותיה הם דוחות מאוד פשוטים ולכן עלות השמירה של השלד יחסית נמוכה.

ובכן, כמו שצויין- הנכס היחיד של החברה בשלב זה הוא עצם היותה ציבורית. עתה, אם יש חברה אחרת שרוצה להפוך לציבורית במקום להכנס לתהליך ההנפקה הארוך והיקר, היא יכולה לרכוש שלד בורסאי ולהתמזג לתוכו. בתהליך רכישת השלד משלמים לבעלי מניות השלד סכום מסויים עבור השלד- בכסף או בחלק מהמניות של החברה הממוזגת. בסוף תהליך המיזוג הופכות שתי החברות לחברה אחת שהיא למעשה אותו השלד הבורסאי שעכשיו כבר הפך לחברה שלמה שגם מחזיקה את הפעילות של החברה שהתמזגה עם השלד. כך יכולים בעלי המניות המקוריים להרוויח עוד קצת מהחברה שנותרה חסרת תוכן מצד אחד, ובעלים של חברה פרטית יכולים להציע אותה לציבור בהשקעה יחסית נמוכה מצד שני.

בלוגים

Go to top
רסיסי מידע
הצטרפו לקבוצה שלנו בפייסבוק
עקבו אחרינו בטוויטר